Ndërmarrja Auto Krasniqi

Autoservis Krasniqi

Auto servisi Krasniqi është një ndër qendrat e servisimeve moderne dhe të suksesshme ku bën servisimin e veturave të vogla dhe kamionëve kryesisht të tipit MAN. Themeluar në vitin 2000 në Therandë (ish Suharekë) ka sjell një përvojë dhe specializim nga shtetet perëndimore, kryesisht nga Gjermania duke bërë kështu edhe servisimin edhe sigurimin e pjesëve rezervë origjinale, duke i bërë kështu që shërbimet të jenë të një niveli të lartë  dhe kualitativ.

Për sukseset e deritanishme më së miri tregon fakti i bashkpunimit me KFOR që nga viti i  themelimit (2000) e deri më tani. Përveç bashkëpunimit me KFOR, ekziston edhe bashkëpunim i mirë me qendrën e zjarrfikësve dhe në përgjithësi me qytetarë. Mbi të gjitha, tek auto servisi Krasniqi dominon cilësia dhe qëndrueshmëria duke pas parasysh traditën e punës si dhe bashkëpunëtorët e jashtëm.